Kurz ukazuje přehled možností, kterými obce mohou ovlivňovat celkovou produkci komunálních odpadů na jejich území..

Kurz byl vytvořen s cílem pomoci obcím rozumně se vypořádat s připravovaným zákazem skládkování směsného komunálního odpadu od roku 2024.Přednostně je zaměřen na možnosti snižování produkce směsného komunálního odpadu.