Kurs Vás seznámí s riziky chemických látek, s jejich zdravotními dopady. Podrobně se věnuje látkám, kterým je v současnosti věnována největší pozornost. Seznámíte se i se zásady ekologické spotřeby.