• Vítejte na Moodle Arniky!    O projektu Ambasadoři zdravé domácnosti se dozvíte více na našich webových stránkách: https://arnika.org/toxicke-latky/nase-temata/pro-spotrebitele/jedy-v-domacnosti

    V případě dotazů se na nás můžete také obrátit přímo: karolina.brabcova@arnika.org


            

    Projekt je organizován spolkem Arnika a spolufinancován EU LIFE programem (LIFE21-GIE-DE-LIFEChemBee/101074245) a Ministerstvem životního prostředí. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska projektu LIFE ChemBee a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie, programu LIFE nebo MŽP. Evropská unie ani orgány poskytující dotaci za ně nemohou nést odpovědnost.

Available courses

Staňte se ambasadory zdravé domácnosti a pomozte sobě a svým blízkým a známým snížit míru vystavení nebezpečným chemickým látkám v domácnosti. Jak? Nejprve projdete školením o škodlivých látkách v domácnosti a získané znalosti poté budete předávat svým přátelům a rodině. Cílem je informovat co nejvíc lidí o tom, které výrobky, materiály a látky by měli ze svých domácností odstranit a proč.