IRZ (Integrovaný registr znečišťování) je českou státní databází, do které průmyslové podniky nahlašují množství znečišťujících látek, které vypouštějí do ovzduší, vody, půdy a které produkují v odpadech. Data jsou veřejně přístupná online komukoliv, a pokud s nimi člověk umí zacházet (v tomto kurzu se to může člověk naučit), dá se z nich vytěžit více než informace. Co se v kurzu můžete dozvědět a naučit? 

  • jaký je nejbližší zdroj průmyslového znečištění od vašeho bydliště
  • jaké látky a v jakém množství produkuje
  • jaká je situace v širším okolí - v okrese, v regionu
  • jaký provoz je regionální "šampion" ve znečišťování
  • jsou vypouštěné látky nebezpečné pro člověka? 
  • zvyšuje se množství vypouštěných látek v čase?
  • může mi informace z IRZ nějak pomoct při omezování toxické zátěže v okolí?

Po absolvování kurzu (pročtení 9 lekcí a splnění testů) budete poměrně dobře umět pracovat s Integrovaným registrem znečišťování, znát jeho historii, souvislosti v ČR i ve světě, bude schopní sestavovat žebříčky největších znečišťovatelů a vyhledat informace o chemických látkách v IRZ ohlašovaných.


Skip available courses

Available courses

Naučte se efektivně vyhledávat v Integrovaném registru znečišťování a využívat jej ke zlepšení životního prostředí ve svém okolí. 

Naučíte se, jak a kdy se efektivně zapojit do procesu vydávání integrovaného povolení IPPC nebo do procesu jeho změny.