Vítejte na stránkách e-learningu s ekologickou tématikou! Prosím, vyberte si z naší nabídky níže. Přejeme hodně zábavy!


Skip available courses

Available courses

Tento kurs má především pomoci lidem pracujícím ve státní správě a samosprávě skloubit vydávání povolení pro provoz velkých průmyslových provozů s naplňováním Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách. Ale samozřejmě není ani zdaleka omezen jen a jen pro ně.

Naučte se efektivně vyhledávat v Integrovaném registru znečišťování a využívat jej ke zlepšení životního prostředí ve svém okolí. 

Naučíte se, jak a kdy se efektivně zapojit do procesu vydávání integrovaného povolení IPPC nebo do procesu jeho změny.